Eмисијата „Детектор“ презентираше анкета на која граѓаните се изјасниле кога според нив е најбезбедно да се гласа. Граѓаните најмногу се изјасниле за месец септември и пoнатаму, и процентот изнесува 47%.

Граѓаните на Република Македонија повеќе сакаат изборите да се случат периодот во месецот септември. Тоа го говорат и податоците на анкетата од „Детектор“.

На прашање „Според Вас, кога треба да се одржат изборите?“, за месец септември е најголемата желба на граѓани да се организираат изборите и процентот изнесува 24.2%, а после септември е околу 22.8%, што вкупно изнесува 47%.