Компаниите што имаат намален приход од 30% до 40%, ќе добијат финансиска поддршка до 14.500 денари по вработен додека кај оние компании со намален приход од над 80% износот на финансиска поддршката за исплата на плати ќе изнесува максимални 21.776 денари по вработен. Работодавачите ќе можат да аплицираат за финансиска поддршка, до седми во месецот за претходниот месец, а како рефрентен период, во Законот се зема финансискиот резултат на фирмите од април до октомври, ноември и декември 2020 година и се споредува со истиот период лани. Во случај фирмата да е регистрирана по септември 2019 година, се зема датумот од запишување во Централен регистар

Компаниите кои се потешко погодени од кризата, ќе добијат поголема финансиска поддршка од државата која ќе се движи од 14.500 до 21.776 денари по вработен. Работодавачите ќе можат да аплицираат за финансиска поддршка до седми во месецот за претходниот месец, а корисници можат да бидат фирмите кои имаат најмалку 30 отсто пад на приходи во периодот од април до октомври 2020 година, споредено со истиот период минатата година. Предлог-законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од ковид-19 кризата неделава беше усвоен од страна на Владата и ќе биде доставен на усвојување до Собранието.
-Со новиот предлог-закон мерката е уште потаргетирана, односно на фирмите потешко погодени од кризата, предвидено е да им се исплаќа повисока финансиска поддршка. Имено, кај фирмите кои имаат намален приход од 30 отсто до 40 отсто, ќе добијат финансиска поддршка до 14.500 денари по вработен; за намален приход од 40,01 проценти до 50 отсто предвидени се до 15.955 денари по вработен; за намален приход од 50,01 отсто до 60 проценти до 17.410 денари по вработен; за намален приход од 60,01 проценти до 70 проценти, до 18.865 денари по вработен; за намален приход од 70,01 проценти до 80 отсто, до 20.320 денари по вработен и за намален приход од над 80 отсто износот на финансиска поддршката за исплата на плати ќе изнесува до 21.776 денари по вработен. Во однос на подоброто таргетирање – со предлог-законот е утврдено дека не се опфатени фирми кои оствариле поголем профит од 10 милиони евра кумулативно во последните три години, стои во соопштението од Министерството за финансии.
Како рефрентен период во законот се зема финансискиот резултат на фирмите од април до октомври, ноември и декември 2020 година и се споредува со истиот период лани. Во случај фирмата да е регистрирана по септември 2019 година, се зема датумот од запишување во Централен регистар.
Фирмите кои аплицираат за мерката не можат да исплатуваат дивиденда и награда за деловна успешност или друг вид годишна награда до денот на исплата на платата за декември 2020 година.
Во однос на работниците, фирмите кои аплицираат за финансиска поддршка можат да имаат најмногу 10 отсто од вработените со месечна нето-плата од над 120.000 денари. Фирмите не можат да аплицираат за финансиска поддршка за плата за вработен кој во јуни, јули, август и септември остварил нето плата повисока од 39.900 денари за секој месец одделно на полно или неполно работно време. Исто така, мерката нема да може да се користи за вработени за кои се користи мерката „Македонија вработува“, како и за вработени кои се ангажирани за дополнително работење.
Работодавачите кои користат финансиска поддршка, бројот на вработени нема да смеат да го намалуваат два месеци по завршувањето на месецот за кој е користена финансиската поддршка, заклучно со месец февруари 2021 година, освен во случај на пензионирање, откажување на договорот за вработување од страна на работникот, спогодбено преземање на работникот, откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски и слично.
Предвидени се и заштитни механизми во предлог-законот, за да платата стигне во целост до работникот. Имено, во случај работодавачот да исплати помала плата на работникот од сумата која му е доделени превидени се глоби до 10 илјади евра, во зависност од големината на правниот субјект.