Јавниот долг во Европската унија и во еврозоната нагло се зголеми во вториот квартал поради зголемените потреби за финансирање од страна на земјите за ублажување на ефектите од пандемијата на корона вирусот, покажа во четвртокот извештајот на Евростат.

На ниво на ЕУ, јавниот долг како дел од БДП се искачи на 87,7 проценти во вториот квартал, од 79,4 проценти во првите три месеци од оваа година. Во еврозоната скокна од 86,3 на 95,1 процент.

Во периодот од април до јуни, целосно дојде до израз потребата на земјите од ЕУ за финансирање со цел да се потисне ширењето на пандемијата на корона вирусот и да се ублажат економските последици од мерките за затворање, забележува Евростат.

Уделот на јавниот долг во БДП нагло се зголеми како резултат на големото зголемување на јавниот долг и падот на БДП, посочуваат европските статистичари.

Најголем долг во Грција, најмал во Естонија

Грција имаше најголем јавен долг, мерен како учество во БДП, со 187,4 проценти на крајот на јуни. Следат Португалија со 126,1 процент, Белгија со 115,3 проценти, Франција со 114,1 процент, Кипар со 113,2 проценти и Шпанија со 110,1 процент, според проценките на Евростат.

Најниско ниво на јавен долг е забележано во Естонија, со 18,5 проценти. Следат Бугарија и Луксембург со 21,3, односно 23,8 проценти.

Меѓу земјите на ЕУ, јавниот долг изразен како учество на БДП во Кипар скокна најмногу во споредба со крајот на март за 17,1 процентни поени.

Следат Франција со пораст на учеството на јавниот долг во БДП за 12,8 процентни поени и Италија со 11,8 проценти.

Во групата спаѓаат и Шпанија со 11,8 проценти и Хрватска и Белгија, каде учеството на јавниот долг во БДП на крајот на јуни беше за 11 процентни поени поголемо отколку на крајот на март.

Во споредба со крајот на јуни минатата година, учеството на долгот во БДП се зголеми во сите земји на ЕУ, освен во Ирска, каде што се намали за 0,3 процентни поени.

Најмногу порасна во Франција, со 14,9 проценти. Следуваат Белгија со 12,9 процентни поени, Италија со 11,9 и Шпанија со 11,7 проценти. Во Хрватска се зголеми за 9,4 процентни поени, со што речиси се изедначи со Естонија.

Најнизок раст на учеството во споредба со вториот квартал од минатата година забележаа Шведска и Бугарија, за еден и 1,4 процентни поени, според извештајот на Евростат.